Dış Ticaret

Dış Ticaret

Dış Ticaret

İhracat, yerel olarak üretilen malların gelecekteki satışlar için bir ülkeden diğerine taşınması sürecidir. İhracat, uluslararası ticaretin en büyük bileşenlerinden biri olarak bilinir ve bir ülkenin ekonomik değerini ölçme kriterlerinin bir parçasıdır. Malların yurt dışından getirilmesi ise ithalat olarak bilinir .

İhracat, uluslararası ticaretin bir bileşenidir. Bir ülkenin sakinleri tarafından satın alınan ve yabancı bir ulus tarafından üretilen mal ve hizmetlerdir. İthalatla birlikte, bir ülkenin ticaret dengesini oluştururlar . İşletmeler rekabet avantajına sahip olduklarında mal ve hizmetleri ihraç ederler. Belirli bir ürünü sağlamada diğer herhangi bir şirketten daha iyidirler.

Dış Ticaret

Ayrıca, ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü yansıtan ürün ve hizmetleri de ihraç ederler. Ülkeler, doğal olarak üretme yeteneğine sahip oldukları emtialarda karşılaştırmalı avantajlara sahiptirler. Şirketler çeşitli nedenlerle ürün ve hizmet ihraç etmektedir. Mallar yeni pazarlar yaratırsa veya mevcut pazarları genişletirse, ihracat satışları ve kârları artırabilir ve hatta önemli bir küresel pazar payı elde etmek için bir fırsat bile sunabilir. İhracat yapan şirketler, birden fazla pazara çeşitlenerek iş riskini yayar.

Dış pazarlara ihracat, artan talebi karşılamak için operasyonları genişleterek genellikle birim başına maliyetleri azaltabilir. Son olarak, dış pazarlara ihracat yapan şirketler, yeni teknolojilerin, pazarlama uygulamalarının ve yabancı rakiplere ilişkin içgörülerin keşfedilmesine olanak sağlayabilecek yeni bilgi ve deneyim kazanır.

Dış Ticaret